O predčitalačkim vještinama

Treba znati kako se teškoće u čitanju i pisanju mogu prepoznati, te spriječiti ili ublažiti još prije polaska djeteta u prvi razred – radom na razvoju predvještina čitanja i pisanja: brzo imenovanje, stvaranje rime, slogovno i glasovno raščlanjivanje i stapanje, rastavljanje rečenice na riječi, proširivanje jezične memorije, razvoj rječnika, pripovijedanje, razvoj vizualne percepcije; vizualno-prostornih sposobnosti; vizualno-motoričke integracije, grafomotorike..

Neka djeca su prirodno dobra u predvještinama čitanja i pisanja, neka čak i čitaju prije škole a da ih to nitko nije posebno učio, nekima će biti dovoljna priprema u okviru predškolskog programa.

Značajan je broj djece s umjerenim do većim teškoćama u ovim područjima, a to znači da će imati teškoće u čitanju i pisanju kada krenu u školu. Kako bi škola započela i nastavila se sa što manje stresa, ovoj djecii je potreban intenzivni, stručni rad na što boljoj pripremi za čitanje i pisanje.

Važno je znati kako teškoće u čitanju i pisanju ne nastaju tek polaskom u školu. Logopedskom procjenom se teškoće, radi koji će dijete imati teškoće u čitanju, mogu utvrditi iza pete godine, a što se prije krene s tretmanom, teškoće u čitanju će biti manje.

Kako izgleda logopedska terapija?

Uz puno materijala, prilagođeno svakom djetetu, radi se na kategorijama koje djetetu predstavljaju najveći problem.