Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra

Logopedska dijagnostika

Provodimo logopedsku dijagnostiku jezično-govornih poremećaja, čitanja i pisanja.

Saznaj više

Logopedska terapija

Provodimo logopedsku terapiju jezičnih i govornih poremećaja, čitanja i pisanja.

Saznaj više

Radionice

Izvodimo radionice za razvoj predčitanja i pisanja za predškolsku djecu u godini prije polaska u školu.

Saznaj više