Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Kako i kada krenuti ?

  • Individualnu dijagnostiku i terapiju u Centru za jezik i govor Vrutak dijete može započeti bilo kada, tijekom cijele godine, nakon prethodnog dogovora telefonskim putem ili putem e-maila.

 

  • Ovisno u jezično-govornom zaostajanju ili teškoći, individualni tretman može započeti već sa dvije ili tri godine, četiri, s pet godina…Nakon procjene, logoped će preporučiti početak i oblik tretmana.

 

  • U radionice se dijete može uključiti na početku svakog ciklusa, u listopadu ili veljači, što je najbolje, ali i naknadno ako u radionicama ima slobodnih  mjesta.

 

 

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra