• Individualnu dijagnostiku i terapiju u Centru za jezik i govor Vrutak dijete može započeti bilo kada, tijekom cijele godine, nakon prethodnog dogovora telefonskim putem ili putem e-maila.
  • Ovisno u jezično-govornom zaostajanju ili teškoći, individualni tretman može započeti već sa dvije ili tri godine, četiri, s pet godina…Nakon procjene, logoped će preporučiti početak i oblik tretmana.
  • U radionice se dijete može uključiti na početku svakog ciklusa, u listopadu ili veljači, što je najbolje, ali i naknadno ako u radionicama ima slobodnih  mjesta.