Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Cjenik

  • Cijene indvidualne terapije: 30, 45 min i 60 min = 160, 200 i 240 kn;
  • Logopedska dijagnostika / procjena: od 250 do 750 kn, ovisno o problematici i nalazu
  • Grupni rad (radionice):  600 kn mjesečno (8 sati – 4 blok sata).

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra