Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Termini i broj djece u grupi

  • INDIVIDUALNI LOGOPEDSKI TRETMANI održavaju se u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, od 8,00 do 20 sati. Tretmani traju po 45 minuta ili 30 min, a dinamika održavanja je 1, 2 ili 3 x tjedno, što ovisi o teškoći i dogovoru s roditeljima.

 

  • Radionice PREDČITANJA I PISANJA /PREDČITAONICA/ održavaju se subotom, traju dva školska sata, tj. blok sat/2×45 min.ili 1x 90 min, 6 (do 7) djece u grupi.

 

  • RADIONICE SE ODRŽAVAJU SUBOTOM OD 9:00 DO 12:15 SATI.


NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra