Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

O nama

Čime se bavimo?

Bavimo se logopedskom dijagnostikom i individualnom terapijom / tretmanom / vježbama/ poremećaja izgovora, jezičnim teškoćama, usporenijim razvojem govora, teškoćama u čitanju i pisanju, disleksijom i disgrafijom, te teškoćama u predčitalačkim vještinama.

Razvili smo specijalizirani, originalni, grupni program za razvoj predčitalačkih vještina, ujedno i prevencije teškoća u čitanju.

Tko smo ?

  • Osnivačica i voditeljica, mag. logoped. Katica Puškarić (po starom, prof. logoped)

 

Logopedska dijagnostika

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorica sam sljedećih naslova, i još nekih…:

Bavim se logopedskom dijagnostikom, individualnom logopedskom terapijom, savjetovanjem za jezično-govorne poremećaje, čitanje i pisanje, kreiranjem grupnih programa i vođenjem logopedskih radionica. Prije pokretanja privatne logopedske prakse, radila sam kao logoped u više vrtića i školi. Održala sam veći broj stručnih predavanja, vodila radionice i seminare za logopede, odgojitelje i učitelje, te radionice na kongresima logopeda. Voditeljica sam projekata iz područja teškoća u jezičnom izražavanju, čitanju, komunikaciji. Autorica sam priručnika Kad glasovi zapinju i Glasovima do slova, nekoliko vježbenica za razvoj predčitalačkih vještina, te više knjževnih tekstova objavljenih u čitankama za hrvatski jezik. Bila sam na puno stručnih usavršavanja iz područja jezika, govora i komunikacije, koje su vodili naši i inozemni stručnjaci.

Suradnice:

Dosadašnje, a možda i buduće,  suradnice bile su izvrsne, sada već logopedice s bogatim profesionalnim iskustvom: Dubravka, JelenaMarija, Katarina

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

 

INFO -LOGOPEDSKU TH PROVODIMO I ONLINE, UZ UVJET DA JE ( i kada) MOGUĆE POSTIĆI JEDNAKU UČINKOVITOST KAO I U DIREKTNOM RADU (najviše ovisi o problemu koji se rješava)

LOGOPEDSKE RADIONICE

12.09. – 03.10.2020.

LOGOPEDSKI PROGRAM -RAZVOJ POČETNOGA ČITANJA I PISANJA (specijalizirani program Centra)

ZA DJECU KOJA SU KRENULA U 1.RAZ.

GRUPICE DO 4 DJETETA, TRAJANJE 60 min

prijepodnevni termini

UZ OSIGURAVANJE POTREBNIH UVJETA I PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA

…………………………………………………..

OD 10.10.2020. KREĆE LOGOPEDSKI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE – RAZVOJ PREDČITALAČKIH VJEŠTINA (Specijalizirani program Centra)

Subotom u prijepodnevnim terminima, 4 djeteta u grupi, trajanje 60 min

Jesenski ciklus završava 12.12.2020.  Proljetni ciklus (nastavak programa) započinje krajem  siječnja 2021.