Čime se bavimo?

Bavimo se logopedskom dijagnostikom i individualnom terapijom  / logopedskim vježbama/ poremećaja izgovora, jezičnim teškoćama, usporenijim razvojem govora, teškoćama u čitanju i pisanju, disleksijom i disgrafijom, te teškoćama u predčitalačkim vještinama.

Razvili smo specijalizirani, originalni, grupni program za razvoj predčitalačkih vještina, ujedno i prevencije teškoća u čitanju.

Tko smo ?

  • Osnivačica i voditeljica, mag. logoped. Katica Puškarić (po starom, prof. logoped)

 

Logopedska dijagnostika

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorica sam sljedećih naslova, i još nekih…:

Bavim se logopedskom dijagnostikom, individualnom logopedskom terapijom, savjetovanjem za jezično-govorne poremećaje, čitanje i pisanje, kreiranjem grupnih programa i vođenjem logopedskih radionica. Prije pokretanja privatne logopedske prakse, radila sam kao logoped u više vrtića i školi. Održala sam veći broj stručnih predavanja, vodila radionice i seminare za logopede, odgojitelje i učitelje, te radionice na kongresima logopeda. Voditeljica sam projekata iz područja teškoća u jezičnom izražavanju, čitanju, komunikaciji. Autorica sam priručnika Kad glasovi zapinju i Glasovima do slova, nekoliko vježbenica za razvoj predčitalačkih vještina, te više knjževnih tekstova objavljenih u čitankama za hrvatski jezik. Bila sam na puno stručnih usavršavanja iz područja jezika, govora i komunikacije, koje su vodili naši i inozemni stručnjaci.

Suradnice logopetkinje:

(Do)sadašnje suradnice, logopetkinje: Dubravka, JelenaMarija, Katarina, Renata, Lana