Razvili smo specijalizirane logopedske grupne programe PREDČITANJA I PISANJA /PREVENCIJA TEŠKOĆA U ČITANJU/ za predškolsku djecu koja imaju teškoća u razvoju predčitalačkih vještina i ČITANJA za djecu prvog razreda s teškoćama u usvajanju čitanja. Grupice su s vrlo malim brojem djece.

Programi se provode više godina, vrlo dobro su primljeni kod djece i roditelja, originalni su i učinkoviti, uz stalnu nadogradnju i modernizaciju. Koriste se u kombinaciji s individualnom logopedskom terapijom ili kao samostalni vid grupne terapije.

PROGRAM PREDČITANJA I PISANJA I PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU

Specijalizirani logopedski program razvoja predčitalačkih vještina i prevencije teškoća u čitanju

PROGRAM RAZVOJA ČITANJA

Specijalizirani logopedski program razvoja čitanja za djecu s teškoćama u usvajnju čitanja (i razumijevanja)

  • Programi su koncipirani po principu logopedskih spoznaja o razvoju predčitalačkih vještina i čitanja, sustavni su, sadržajani, originalni i učinkoviti
  • Održavaju se u jesenskom i proljetnom ciklusu. Jesenski ciklus traje od listopada do sredine prosinca, a proljetni od veljače do sredine lipnja
  • Za savladavanje svakog programa i postizanje zadovoljavajućeg napretka potrebno je dolaziti redovito, od početka do kraja ciklusa