Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Logopedska terapija

O individualnoj terapiji

Obzirom da je svako dijete jedinstveno, mi mu tako i pristupamo. Cilj nam je u okviru individualne logopedske terapije ostvariti što bolju komunikaciju s djetetom i roditeljima, dati sve potrebne informacije o mogućnostima rješavanja konkretnog problema, te što je moguće brže postići napredak kod djeteta ili što prije završiti terapiju.

Tijekom dugogodišnje logopedske prakse profilirali smo se za rad s predškolskom i školskom djecom koja imaju jezične poremećaje i poremećaje izgovora glasova, teškoće u razvoju predčitalačih vještina i teškoće u čitanju i pisanju, te u dijagnostici istih poremećaja.

Poremećaji izgovora glasova

Najčeće poremećeni glasovi kod djece i odraslih su: C, S, Z, Č, Ć, Dž, Đ, Š, Ž, te L, Lj i R. U dobi između četvrte i pete godine života čest je i krivi izgovor glasova K i G, koji se može zadržati i iza pete godine. Naravno, u praksi se susreću i odstupanja u izgovoru preostalih suglasnika, čak i samoglasnika. S pet godina života dijete bi trebalo pravilno izgovarati sve glasove hrvatskoga jezika. Do pet i pol godina bi se mogao uvažavati samo umekšaniji izgovor glasova Š Ž Č DŽ Đ Ć, ali ne njihovi drugi nepravilni oblici . . .

Saznaj više.

Kašnjenje i zaostajanje u razvoju govora

Jezično-govorni razvoj djeteta u dobi od oko dvije i pol do tri godine kasni, usporen je, ono govori samo nekoliko ili vrlo malo kratkih i krnjih riječi . . .

Saznaj više.

Jezične teškoće

Ovo su teškoće u jezičnom izražavanju i/ili teškoće u jezičnom razumijevanju djece, kao i učenika. Ova, mala i velika djeca na neverbalnim testovima inteligencije postižu rezultate tipične za svoju dob, dok na jezičnim testovima postižu loše rezultate . . .

Saznaj više.

Teškoće u čitanju i pisanju / disleksija i disgrafija

Treba znati kako se teškoće u čitanju i pisanju mogu prepoznati, te spriječiti ili ublažiti još prije polaska djeteta u prvi razred . . .

Saznaj više.

Teškoće u razvoju predvještina čitanja i pisanja

Treba znati kako se teškoće u čitanju i pisanju mogu prepoznati, te spriječiti ili ublažiti još prije polaska djeteta u prvi razred

Saznaj više.

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra