Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika je neophodna radi utvrđivanja eventualnih teškoća, njihovog stupnja i intenziteta, te daljnje prognoze i preporuke.

Provodimo logopedsku dijagnostiku za poremećaje izgovora glasova, jezične teškoće, usporen i zaostao razvoj govora, teškoče u predčitalačkim vještinama, teškoće u čitanju i pisanju (disleksija, disgrafija).

Logopedska dijagnostika se sastoji od procjene kakvoće izgovora glasova i odstupanja od standardnog izgovora, procjene jezično-govorne razvijenosti djeteta, procjene razvijenosti predčitalačkih vještina, procjene stupnja razvijenosti čitanja i pisanja u odnosu na obrazovni razred i dob, uz upotrebu mjernih isnstrumenata i standardiziranih testova namijenjeni logopedskoj dijagnostici. Sastavni dio dijagnostike je intervju s roditeljima.

Logopedska dijagnostika se provodi u jednom, dva ili tri susreta, u trajanju školskog sata,  sunčanog sata ili blok sata (dva šklska sata), što ovisi o dobi djeteta  /učenika / i teškoćama radi kojih se provodi dijagnostički postupak.

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

 

INFO -LOGOPEDSKU TH PROVODIMO I ONLINE, UZ UVJET DA JE ( i kada) MOGUĆE POSTIĆI JEDNAKU UČINKOVITOST KAO I U DIREKTNOM RADU (najviše ovisi o problemu koji se rješava)

LOGOPEDSKE RADIONICE

12.09. – 03.10.2020.

LOGOPEDSKI PROGRAM -RAZVOJ POČETNOGA ČITANJA I PISANJA (specijalizirani program Centra)

ZA DJECU KOJA SU KRENULA U 1.RAZ.

GRUPICE DO 4 DJETETA, TRAJANJE 60 min

prijepodnevni termini

UZ OSIGURAVANJE POTREBNIH UVJETA I PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA

…………………………………………………..

OD 10.10.2020. KREĆE LOGOPEDSKI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE – RAZVOJ PREDČITALAČKIH VJEŠTINA (Specijalizirani program Centra)

Subotom u prijepodnevnim terminima, 4 djeteta u grupi, trajanje 60 min

Jesenski ciklus završava 12.12.2020.  Proljetni ciklus (nastavak programa) započinje krajem  siječnja 2021.