Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Kašnjenje i zaostajanje u razvoju govora

Kako prepoznati kašnjenje i odstupanja u jezično-govornom razvoju djeteta?

Općenito, dijete uspostavlja komunikaciju, no, jezično-govorni razvoj djeteta u dobi između dvije i tri ili čak četiri godine kasni ili je usporen:

ako dijete govori samo nekoliko ili vrlo malo kratkih i krnjih riječi a ima 2 godine, ako se služi samo riječima bez rečenica,  ako ima nekoliko riječi-rečenica, ako  koristi nekoliko jednostavnih rečenica a ima 2,5 godine, ako ima oko 3 ili 4 godine, ima razvijen govor i govori u rečenicama ali nedostaju vezne riječi, pomoćni glagoli, prijedlozi,  uz prisutne greške u upotrebi roda, broja ili padeža, ako rečenice obiluju nesustavnim greškama, ako su rečenice nepravilne i nezrele konstrukcije za dob, ako  izgovor glasova značajno odstupa od izgovornih normi za uzrast, ako dijete vrlo ograničeno komunicira s okolinom govorom,  ako je govor djeteta teško razumljiv za ololinu, pri čemu dijete u potpunosti razumije govor drugih ili su prisutna ograničenja u razumijevanju tuđeg verbalnoga govora.

Ako su gore opisana odstupanja prisutna kod djeteta u dobi od četiri do pet ili čak  šest godina, može se govoriti o većem zaostajanju u jezično-govornom razvoju.

Teškoće o kojima se može raditi:

Usporen razvoj govora – Dijete razumije govor svoje okoline, ali izostaje razvoj rečenica / služi rečenicama koje nisu primjerene kronološkoj dobi (već s dvije i pol godine dijete bi trebalo koristiti rečenice). Izgovor još nije čist, nesustavne greške česte su kod duljih riječi, prilozi vremena i brojevi još nisu usvojeni, rječnik je sužen, ali je struktura rečenice ispravna. U rečenici će nedostajati vezne riječi, pomoćni glagoli, prijedlozi, veznici, rječnik će biti siromašan, a izgovor glasova zaostajat će za izgovorom vršnjaka.

Receptivne i ekspresivne jezične teškoće /Poremećaj receptivnog i/ili ekspresivnog govora – odnosi se na teškoće u razumijevanju govora i/ili izražavanju. Kada su prisutne teškoće u razumijevanju, nužno su prisutne i teškoće u izražavanju. Ekpresivne teškoće / teškoće izražavanja mogu biti prisutne samostalno, što znači da dijete dobro razumije govor okoline. VIŠE PROČITAJTE NA NAŠOJ STRANICI – JEZIČNE TEŠKOĆE

Verbalna dispraksija /Dječja govorna apraksija – to je motorički govorni poremećaj kod kojega teškoće nastaju u području planiranja govora u SžS (ne radi se o djetetu s motoričkim teškoćama ili paralizom). Teškoće u području govora ( i jezika) su velike, razvoj govora kasni, prisutno je kašnjenje pojave prve riječi, kašnjenje i teškoće u formiranju i izgovoru glasova, slogova riječi…duže riječi ili rečenice dijete skraćuje, neke glasovne kombinacije ne može izgovoriti… čini se da dijete namješta govorne organe pri izgovaranju, s teškoćama oponaša govor…U većini slučajeva dijete zna što želi reći ali ne može izgovoriti. Ova djeca imaju teškoće u usvajanju čitanja i općenito teškoće u učenju. Dječju govornu apraksiju (koja je poznata i pod pojmovima dispraksija, razvojna verbalna dispraksija) je važno spomenuti jer je prisutna kod 1 do 2 djeteta na 1000 djece.

Preporučuju se logopedske vježbe 3-5 puta tjedno, te svakodnevni rad kod kuće prema uputama. Bez obzira što dijete često fantastično razumije govor, nemojte se zavaravati kako će se govor razvijati “sam od sebe”. Radi se o ozbiljnoj teškoći. Zna se kako je rad dugotrajan, naročito kada je riječ o većem stupnju teškoće. Vježbe treba započeti vrlo rano.

Što je najbolje napraviti?

Ako vas brine djetetov govorni razvoj, imate dilemu ili pitanje, najbolje se obratiti logopedu koji će napraviti procjenu jezično-govornog razvoja, dati vam savjet i preporuku, a ako je potrebno, uputiti i na procjenu drugih stručnjaka, u prvom redu psihologa.

Terapija može započeti već oko druge, između druge i  treće godine života, dugotrajnija je, a uspjeh ovisi o težini poremećaja, eventualno prisutnim drugim teškoćama, učestalosti logopedske terapije, uključenosti roditelja u rad s djetetom kod kuće (prema uputama logopeda) i drugim faktorima.

Kako izgleda logopedska terapija?

Obzirom da se radi o djeci niske kronološke dobi, logopedski terapijski postupci koji se primijenjuju u našem Centru su specifični. Terapijski cilj je poticanje razvoja govora i jezika (riječi, rečenica, razumijevanja…), uz primjenu našeg terapijskog modela koji je kombinacija elemenata dramatizacije, pokreta glasovne ritmike i modificiranih znakova. Za uspjeh u logopedskoj terapiji bitno je da dijete ima imitaciju i dostatnu pažnju.

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

 

INFO -LOGOPEDSKU TH PROVODIMO I ONLINE, UZ UVJET DA JE ( i kada) MOGUĆE POSTIĆI JEDNAKU UČINKOVITOST KAO I U DIREKTNOM RADU (najviše ovisi o problemu koji se rješava)

LOGOPEDSKE RADIONICE

12.09. – 03.10.2020.

LOGOPEDSKI PROGRAM -RAZVOJ POČETNOGA ČITANJA I PISANJA (specijalizirani program Centra)

ZA DJECU KOJA SU KRENULA U 1.RAZ.

GRUPICE DO 4 DJETETA, TRAJANJE 60 min

prijepodnevni termini

UZ OSIGURAVANJE POTREBNIH UVJETA I PRIDRŽAVANJE SVIH MJERA ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA

…………………………………………………..

OD 10.10.2020. KREĆE LOGOPEDSKI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE – RAZVOJ PREDČITALAČKIH VJEŠTINA (Specijalizirani program Centra)

Subotom u prijepodnevnim terminima, 4 djeteta u grupi, trajanje 60 min

Jesenski ciklus završava 12.12.2020.  Proljetni ciklus (nastavak programa) započinje krajem  siječnja 2021.