• Naše dijete ima četiri godine, još uvijek ne govori R. Trebamo li ga voditi logopedu?

Odgovor:

Dijete od 4 – 4 i pol godine bi trebalo pravilno govoriti ovaj glas. Ako ga ne govori kako treba, nije svejedno na koji način ga “ne govori”. Postoji nekoliko tipova odstupanja, a najbolje je ako dijete glas R još uvijek izgovara kao L. Najlošije opcije su izgovor stražnjim dijelom jezika ili na nekom drugom mjestu u odnosu na standardni izgovor. Najbolje je otići logopedu koji će: procijeniti način izgovora, reći postoji li potreba za tretmanom ili će vam dati savet i upute za postupanje kod kuće, preporučiti uključivanje u tretman odmah ili sa navršenih pet godina.

  • Naše dijete ima pet godina, a još uvijek pravilno ne govori neke glasove (roditelji najčešće kažu slova). Trebamo li još čekati ili je vrijeme za tretman?

Odgovor:

S pet godina dijete bi trebalo pravilno izgovarati sve glasove. Vrijeme je za logopedsku procjenu pa tretman.

  • Naše dijete ima šest godina, čekali smo da se govor sam ispravi, tako su nam savjetovale bake, tete, prijatelji…Ali, dijete govori isto kao i prije godinu dana, nije mu/joj dobar R, L je nekako “na pola”, a C,S,Z i glasovi s kvačicama ne zvuče kako bi trebali. Što da radimo? Jesmo li zakasnili?

Odgovor:

Niste zakasnili, javite se logopedu čim prije, kako bi tretman započeo što prije.

  • Naše dijete ima 10 godina. Prije škole je išao/išla logopedu, ali još uvijek ne govori kako treba (R, L ili C,S,Z ili Č,Ć,DŽ,Đ,Š,Ž). Postoji li mogućnost da se govor / izgovor još popravi?

Odgovor:

Naravno da postoji. Možda dijete prije nije bilo zrelo, motivirano, možda iz nekih razloga tretman nije proveden do kraja. Možda je u pitanju neki drugi razlog. No, nikada nije kasno, dapače, bilo bi glupo odustati i pomiriti se sa krivim izgovorm. Naša dugogodišnja praksa govori da je gotovo sve rješivo.

 

  • Naše dijete je krenulo u prvi razred, a ne rastavlja riječi na “slova” (glasove), osim nekoliko kratkih riječi koje smo s njim dugo vježbali. Trebamo li se brinuti? Je li riječ o disleksiji?

Odgovor:

Dijete u dobi od 7 godina bi trebalo moći rastavljati riječi na glasove (puno riječi). Ako se dijete prvi put susreće s raščlanjivanjem riječi na glasove i stapanjem glasova u riječi, trebati će mu malo vremena da shvati kako se to radi. No, ako se u predškolskoj dobi puno radilo na glasovnom osvještavanju, a dijete u prvom razredu još uvijek ne raščanjuje, niti spaja više od nekoliko kratkih, dugo učenih riječi, svakako se radi o određenim poteškoćama u ovom području. Bilo bi dobro odmah zatražiti pomoć logopeda, koji može pomoći radom (tretmanom), uputama za rad kod kuće i u školi, praćenjem, provođenjem logopedske dijagnostike…

 

  • Moje dijete ima skoro dvije i godine, sve razumije, ali još uvijek samo brblja, a od riječi izgovara samo “mama, tata, baba”. Trebam li nešto poduzeti?

Odgovor:

U dobi od dvije godine djetetov govor je bogat riječima iz njegovog okruženja, koje ono već slaže u kratke rečenice. Ako s dvije i pol godine dijete ne govori rečenice ili ako, kao u slučaju vašeg djeteta od dvije godine, govori jednu ili samo nekoliko riječi, svakako se javite logopedu. Potrebno je procijeniti jezično-govorni razvoj, potom, ako bude potrebno uključiti dijete u logopedski tretman, kod kuće raditi na poticanju razvoja govora prema uputama logopeda, a po potrebi otići i na psihološku procjenu (eventualnu preporuku će dati logoped).