Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod kržanja Maksimirske i Bukovačke).
Voditeljica: KATICA PUŠKARIĆ, prof. logoped

LOGOPEDSKE RADIONICE

LOGOPEDSKE RADIONICE- novi ciklus

PREDČITAONICA - PROGRAM RAZVOJA PREDČITANJA I PISANJA

ČITAONICA - PROGRAM RAZVOJA ČITANJA I JEZIKA (1.raz)

- POČETAK 07.10.2017.
- GRUPE su male, moguće uključivanje
tijekom cijelog ciklusa, ako bude mjesta.

Logopedska dijagnostika

Provodimo logopedsku dijagnostiku jezično-govornih poremećaja, čitanja i pisanja.

Saznaj više

Logopedska terapija

Provodimo logopedsku terapiju jezično-govornih poremećaja, čitanja i pisanja.

Saznaj više

Radionice

Izvodimo radionice za razvoj predčitanja i pisanja, za teškoće u čitanju, te za jezično izražavanje i izgovora glasova.

Saznaj više